legepladsen

RENOVATION

 
 
 
NYT!
Dagrenovation afhentes hver mandag morgen.
Container, Storskrald og genbrug afhentes nu en gang om måneden, Men IKKE samtidigt, se datoer i kalenderen.
  • Dette betyder at glas, elektronink mm. skal sættes i båsene som det plejer. 
  • Pap skal i papcontainerene.
  • Bestyrelsen opsætter som de plejer sorteringsbåse søndag ved varmecentralen


  • Ugen efter kommer container, hvori at alt BRÆNDBART skal deponeres
 
 
 
 

AKTUEL INFORMATION

Foreningen holder ekstraordinær generalforsamling
Søndag den 30. april 2017 kl. 14.00 ved Varmecentralen
 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2016
3. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2017
4. Forslag fra bestyrelsen: Forslag til Grøn Plan 2017-2020
5. Eventuelt
 
 
Du kan se bilagene her:  
 
 
Vel mødt!
Bestyrelsen 
 
 
 
 
 
 

Ønsker du flaget sat op?
så kan du låne det hos følgende personer:

Frank Lauge, Stenløkke 16

Brian, Grønløkke 5

 

 

HVAD KAN LÅNES

Grundejerforeningen har forskelligt materiel, som medlemmerne kan enten låne eller leje.
 
Hvis der er forbundet en lejeafgift med materiellet, skyldes dette, at der er vedligeholdelsesomkostninger til materiellet, der skal dækkes. 
 
Vaskeplads -  Klik her for info.
 
Bestyrelsen | CVR: 12207271 | Grønløkke 44, 4622 Havdrup - Danmark