legepladsen

RENOVATION

 
Dagrenovation afhentes mandag formiddag.
Storskrald afhentes én gang om måneden (3. mandag i måneden). Læs evt. mere på Affaldsportal (app til telefoner).
  • Aviser og reklamer skal i de grønne containere bag Varmecentralen.
  • Pap skal i de sorte containere bag Varmecentralen.
  • Andet storskrald skal sorteres korrekt og sættes ud for de skilte, der er opsat.
  • Det er grundejerens eget ansvar at fjerne sit affald, hvis kommunen ikke har taget det med, fordi det ikke er en del af den type affald, som de afhenter. 
 
Bestyrelsen opsætter sorteringsbåse søndag formiddag ved Varmecentralen

 
 
 
 

AKTUEL INFORMATION

19.10.2017
Tegninger af godkendte byggeprojekter vedr. rækkehusene
Se de forskellige tegninger under Grundejerforeningen/Godkendelser. 
 

Ønsker du flaget sat op?
så kan du låne det hos følgende personer:

Frank Lauge, Stenløkke 16
Brian, Grønløkke 5

 

 

HVAD KAN LÅNES

Grundejerforeningen har forskelligt materiel, som medlemmerne kan enten låne eller leje.
 
Hvis der er forbundet en lejeafgift med materiellet, skyldes dette, at der er vedligeholdelsesomkostninger til materiellet, der skal dækkes. 
 
Vaskeplads -  Klik her for info.
 
Bestyrelsen | CVR: 12207271 | Grønløkke 44, 4622 Havdrup - Danmark